نوشته‌ها

مبلمان اداری

مبنای انتخاب مبلمان اداری

مبلمان اداری و مفهوم آن مبلمان اداری دربرگیرنده‌ی چند بخش کوچک و بزرگ است که در مجموع، تحت این عنوان مفهوم می‌یابد. شاید بهتر باشد در ابتدا این مفهوم بیان شود چرا که هنوز درک درستی پیرامون این عبارت وجود ندارد. میز ، صندلی ، پارتیشن‌ه…