نوشته‌ها

جا لباسی درختی

تا حالا شده به این فکر کنید که خودتون یک جا لباسی درختی بسازید؟؟؟؟

یک ایده بی نظیر برای ساخت جا لباسی درختی!!!

مواد مورد نیاز:

ذوق سرشار، چوب درخت، چسب، اره

ساخت_جا_لباسی_درختی